korki wolsztyn

wolsztyn wolsztyna wolsztynie

Regulamin :: Dodaj stronę! :: Edytuj stronę :: Kontakt

Wolsztyn (niem. Wollstein) to miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Wolsztyn, położony w zachodniej części województwa, 72 km na południowy zachód od Poznania. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. zielonogórskiego. Według danych z 31 grudnia 2004, miasto miało 13 638 mieszkańców. Dzisiejszą Ziemię Wolsztyńską w obecnych granicach administracyjnych zamieszkuje 28 746 mieszkańców. Pierwsze ślady osadnictwa i działalności człowieka na terenie Ziemi Wolszyńskiej pochodzą z okresu kultury wczesnołużyckiej, o czym świadczą znalezione tam naczynia gliniane. Pierwsze dokumenty mówiące o tym terenie pochodzą dopiero z połowy XII wieku, a na przełomie XIII i XIV w. powstało miasto Wolsztyn. Założyli je cystersi z pobliskiego klasztoru w Obrze. Początki Wolsztyna związane są z handlem wełną, a także z produkcją sukna i sukiennictwem. W ciągu wieków nawiedzały miasto klęski żywiołowe – pożary i epidemie – z których najgroźniejsze wybuchły w latach: 1469, 1630, 1710 i 1810 r. U schyłku XVIII wieku Wolsztyn liczył ponad półtora tysiąca mieszkańców. Wśród nich najwięcej było kupców, młynarzy, piwowarów i szewców. Pod koniec stulecia ten pomyślny dla miasta stan gospodarczy uległ zmianie. Rok 1793, a z nim drugi rozbiór Polski zmienił sytuację Wolsztyna. Miasto weszło w granice królestwa pruskiego. Oznaczało to oderwanie go od naturalnego zaplecza, jakim były dlań ziemie Rzeczypospolitej. I ten fakt zadecydował o szybkim upadku gospodarczym Wolsztyna. W XIX wieku piękną kartę walk w obronie polskości zapisali mieszkańcy Ziemi Wolsztyńskiej, mimo że na skutek działalności osławionej Hakaty zmniejszył się stan posiadanej w rękach polskich ziemi. W walce o tę ziemię zasłynął z ogromnego patriotyzmu i świadomości narodowej chłop z Podgradowic – Michał Drzymała. W czasie powstania wielkopolskiego ludność dała bohaterski przykład walki wyzwoleńczej, przywracając 5 stycznia 1919 władzę polską na następne dwudziestolecie. Wybuch II wojny światowej rozpoczęty najazdem hitlerowskim na Polskę przyniósł Wolsztynowi niewolę i cierpienia podobnie jak reszcie kraju. Na terenie miasta znajdowały się obozy pracy i obozy jenieckie. Okupację niemiecką Wolsztyna zakończyło wkroczenie Armii Czerwonej w dniu 26 stycznia 1945. Z dziejami Wolsztyna związało swe życie trzech wybitnych ludzi. * Józef Hoene-Wroński, wybitny filozof i matematyk urodzony w Wolsztynie w 1776 r. * Robert Koch – wybitny uczony, lekarz, sławny "łowca mikrobów". W latach 1872-1880 jako skromny lekarz powiatowy w Wolsztynie dokonał swych pierwszych odkryć, wykrył zarazek wąglika, który dziesiątkował wówczas bydło. Później, znany już w medycynie i świecie nauki, pracując w Berlinie odkrył prątki gruźlicy. * Marcin Rożek – rzeźbiarz i malarz lat międzywojennych, profesor Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych w Poznaniu, powstaniec wielkopolski. Jedną z jego prac jest pomnik Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Znakomity artysta, którego większość dzieł zniszczyli hitlerowcy, został zamęczony w obozie w Oświęcimiu w 1944 r.Strona internetowa Wolsztyna
Pozycja Nazwa i opis strony Wejścia Wyjścia
- Dodaj swoją stronę!
Zwiększ jej popularność!
- -
Dodaj stronę! :: Edytuj stronę :: Kontakt

  A teraz przygotuj się na mały szok. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że pozycjonowanie stron może zwiększyć liczbę osób odwiedzających Twoja strone o 100,200 czy nawet 500%. Spotkaliśmy w naszej firmie nawet przypadek, gdzie pozycjonowanie stron wygnerowało 1000% wiecej odwiedzin!? wolsztyn pozycjonowanie Profesjonalne Pozycjonowanie Stron. Pozycjonowanie Stron to wysoka pozycja Twojej strony w wyszukiwarkach